Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

L

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou je veřejný říční přístav na Vltavě na říčním kilometru 229,12. Leží na katastrálním území obce Hluboká nad Vltavou, ve vzdálenosti 600 m severozápadně od středu obce, cca 100 metrů od zdymadla Hluboká nad Vltavou.

Přístav byl vybudován v období 1. 1. 2013 až 30. 9. 2014. Správcem a provozovatelem je Ředitelství vodních cest ČR. Projekt zpracoval Pöyry Environment a.s. a ATELIER 8000 spol. s r.o., samotnou stavbu provedl SMP CZ, a.s. a Metrostav a.s. Celkové náklady činily 209,8 mil. Kč, které uhradil Státní fond dopravní infrastruktury.

Základní parametry:

řístav slouží pro krátkodobé i dlouhodobé stání na malých plavidel na Vltavské vodní cestě. Je navržen pro stání 73 malých plavidel, stání velkého plavidla (44 x 5,6 m) a stání pro osobní lodní dopravu (27 x 5,6 m). Maximální ponor lodí je 1,3 m při plavební hloubce 1,8 m.

Přístav umožňuje také spouštění a vytahování lodí na souš a je vybaven uzávěrem vjezdového objektu za účelem ochrany lodí při povodních.

V přístavu je k dispozici informační centrum , tankovací stanice benzinu a nafty, odsávací stanice fekálních a odpadních vod,  hygienické zázemí se sprchami a WC.

 

Pohled na sportovní přístav z vyhlídky.