Kurzy

Obecné informace o našich nabízených kurzech včetně kontaktů na naše instruktory

Kurzy

LODNÍ ŠKOLA – KVALIFIKACE

Pořádáme kurzy pro získání oprávnění k vedení malého plavidla na vnitrozemských i zahraničních vodních cestách, vč. příbřežní plavby na moři, kategorie M, I, C, S.

  • s námi získáte oprávnění vůdce malého plavidla (VMP) v kategorii M, M20, M24, S, S20, I a C

  • dále s námi můžete získat oprávnění kapitán kategorie C, pomocní lodník či lodník – především získání požadované délky praxe
  • Jsme držiteli osvědčení k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro kategorie M a M24, kategorie S ve spolupráci.

  • teoretická a praktická příprava ukončená zkouškou (testem) za účasti komisařů Státní plavební správy.

  • Instruktor – David Machart od r. 1995 profesionální vůdce plavidel. Provozovatel výletní lodní dopravy v Týně nad Vltavou. Kvalifikovaná osoba pro ověřování praktických dovedností v rámci VMP kategorie M a M 24.

  • Kurzy pro veřejnost probíhají v období plavební sezony, tedy od dubna do října, které jsou připravovány dvakrát ročně: jarní termín (březen až květen), podzimní termín (srpen až září).

  • Samostatně dle zájmu jsou zajišťovány kurzy pro uzavřené skupiny, například (SDH, rybáře, správy povodí apod.)

S námi můžete získat tyto průkazy způsobilosti:

  1. Vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla

  2. Kapitán

  3. Lodník

Harmonogram kurzů

 

JARO

LÉTO

Administrativa (přihlášky, žádosti apod.)*

Leden – Únor**

Červen – Červenec

Teoretická příprava

Březen  – Květen

Srpen – září

Praktický výcvik

Duben – Květen

Srpen – září

*Příjem přihlášek a administrativní úkony do jednotlivých kurzů probíhají 2 až 3 měsíce před zahájením vlastního kurzu.
** Podání žádosti o vydání Plavecké služební knížky, do které bude zapisována požadovaná délka praxe pro získání oprávnění Kapitán či Lodník


Informace, přihlášky a administrativa:

Ing. Hana Machartová,

tel: 776 702 448,

email: hanka.machartova@gmail.com

Praktický výcvik:

Instruktor David Machart,

tel.: 777 834 716,

email: machartdavid@gmail.com