Kurzy

Obecné informace o našich nabízených kurzech včetně kontaktů na naše instruktory

Kurzy

LODNÍ ŠKOLA pod  křídly PROFESIONÁLŮ

Pořádáme kurzy pro získání oprávnění k vedení malého plavidla na vnitrozemských i zahraničních vodních cestách, vč. příbřežní plavby na moři, kategorie M, I, C, S.

 • s námi získáte oprávnění vůdce malého plavidla (VMP) v kategorii M, M20, M24, S, S20, I a C

 • dále s námi můžete získat oprávnění kapitán kategorie C, pomocní lodník či lodník – především získání požadované délky praxe
 • Jsme držiteli osvědčení k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro kategorie M a M24, kategorie S ve spolupráci.

 • teoretická zkouška (test) za účasti komisařů Státní plavební správy.

 • praktický výcvik a příprava – David Machart od r. 1995 profesionální posádka plavidla. Provozovatel výletní lodní dopravy v Týně nad Vltavou. Kvalifikovaná osoba pro ověřování praktických dovedností v rámci VMP kategorie M a M 24.

 • Kurzy pro veřejnost probíhají v období plavební sezony, tedy od dubna do října, které jsou připravovány dvakrát ročně: jarní termín (březen až květen), podzimní termín (srpen až září).

 • Samostatně dle zájmu jsou zajišťovány kurzy pro uzavřené skupiny, například (Hasiči, záchranáři,  rybáře, organizace,  správy povodí apod.)

 • Bonusy pro úspěšné absolventy v námi pořádaných kurzech:  možnost pronájmu našich  lodí v letní sezoně.  Možnost využití kotvících míst v námi spravovaných a budovaných kotvišť.   Kompletní služby od pořízení lodi až po servis a uskladnění.

S námi můžete získat tyto průkazy způsobilosti:

 1. Vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla

 2. Kapitán

 3. Lodník

Harmonogram kurzů

 

JARO

LÉTO

Administrativa

Leden – Únor

s uchazeči dáváme dohromady potřebné dokumenty 

Červen – Červenec

Teoretická příprava 

Březen  – Květen

přednášky a teoretická příprava

Srpen – září

Praktický výcvik na lodi 

Duben – Květen

plavební praxe / plavba v praxi. / výcvik na lodi

Srpen – září

*Příjem přihlášek a administrativní úkony do jednotlivých kurzů probíhají 2 až 3 měsíce před zahájením vlastního kurzu.
Podání žádosti o vydání Plavecké služební knížky, do které bude zapisována požadovaná délka praxe pro získání oprávnění   Lodník a kapitán

Cena

 kompletní kvalifikace  .  7000,-   kvalifikace: M , S 20 , C      teoretická příprava / praktický výcvik 

 omezená kvalifikace    3500,-   kvalifikace M20 , S 20 , C  teoretická příprava        

Informace, přihlášky a administrativa:

Ing. Hana Machartová,

tel: 776 702 448,

email: hanka.machartova@gmail.com

Praktický výcvik / praktická zkouška :

 David Machart,

tel.: 777 834 716

email: david.machart@email.cz

Rezervační kalendář pro výcvik nebo pronájem lodi
Nahrává se kalendář...
Powered by Booking Calendar
- Dostupné
 
- Rezervováno
 
- Čekající na potvrzení rezervace