Přístaviště a kotviště

Obecné informace o našich nabízených kurzech včetně kontaktů na naše instruktory

Přístaviště Hluboká nad Vltavou Zámostí je prostor vzniklý ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p.
Využitím pravého břehu od mostu směrem po proudu kde v minulosti bývalo vorařské vývaziště. ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. jsme tomuto místu opět vrátily jeho původní využití ,vznikl zde tak prostor pro umístění vyvazovacích mol.
MachartMarine.cz
David Machart

Mola  jsou umístěna ve zcela ideálním místě téměř pod zámkem.   Mola jsou konstruována jako  sestava molo a dva výložníky.  Všechna umístěná mola jsou soukromá a  není zde povoleno veřejné užívání.   Zájemci o kotvení své lodi musí kontaktovat správce, tedy Machart Marine s.r.o.  

Prostory kotviště jsou zabezpečeny a monitorovány kamerovým systémem. 

 Břehy bývalého vývaziště budou postupně revitalizovány do původní podoby, následně je zde plánována i širší logistické zázemí.