Kurz vůdce malého plavidla

Obecné informace o našich nabízených kurzech včetně kontaktů na naše instruktory

Kurz vůdce malého plavidla - VMP

Získejte oprávnění k řízení rekreačního plavidla v našich i mezinárodních vodách. Ať už jste rybář, milovník plavby nebo vodních sportů. Potřebujete oprávnění z důvodu profese?, V našem kurzu "Vůdce malého plavidla" získáte potřebné znalosti a dovednosti. Proč dělat kurz právě u Nás? Náš tým je složen jen s profesionálů, kteří se na lodích pohybují profesně celý život a je tak co předávat. Naši absolventi u nás pak mají dveře otevřené ať jdou pro radu , nákup lodi , lodního motoru ,servis lodi či motoru, až po možnost si od nás pronajmout loď.
MachartMarine.cz
David Machart

Co je  Co je to vlastně průkaz vůdce malého plavidla ?  

Je mezinárodně platným průkazem pro plavbu s malým plavidlem plavidlo do 20m délky a max 12 osob na palubě) nejen v České republice, jeho platnost je v rámci mezistátních úmluv platným dokladem po celém světě v rámci dané kvalifikace. 
 • v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií).
 • v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).
Dále se se oprávnění rozděluje na  tyto kvalifikace :
 • Oprávnění M – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – Teoretická i praktická zkouška
 • Oprávnění M20 – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW – pouze teoretická zkouška.
 • Oprávnění M24 tato kategorie má zvláštní postavení – vedení rekreačního plavidla sdélkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v ČR, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
 • Oprávnění S – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – Teoretická i praktická zkouška
 • Oprávnění S20 – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 – pouze teoretická zkouška.

 Zde odkaz na stránky plavebního úřadu.  www.plavebniurad.cz

Vyzkoušejte si test na nečisto – http://www.spspraha.cz/zkousky/zkousky.aspx

Potřebujete formulář – https://plavebniurad.cz/dok-os/formulare

Co vyšší kvalifikace: lodník , kapitán atd.  –  https://plavebniurad.cz/dok-os/nova-opravneni-2023-podminky

 

Průběh a obsah kurzu

 1. Zajistíme kompletní administrativu od poradenství až po kompletní vyřízení spojených se získáním kvalifikace (podání přihlášky, žádosti, aj.) v ceně kurzu je samozřejmě i studijní materiál.

 2. Teoretická příprava (přednášky) – 4 plnohodnotné  odborné přednášky přímo od  profesionálů  ( profesionálem se myslí osoby s kvalifikací opravňující vést plavidlo jiné než malé ) naši lektoři vlastní oprávnění – tzv kapitánský patent.   

 3. Praktický výcvik – přednáška o lodích a jejich rozdílech v plavebních vlastnostech, péče a údržba, plavba v praxi , výcvik na lodi , přístav a manévrování v praxi, plavební komora a proplouvání v praxi.  Proč je výcvik na lodi této velikosti?  Ve výcviku je velmi důležité zažít a osvojit si chování plavidla za reálných podmínek. Při výcviku velmi záleží na velikosti plavidla a jeho schopnostech manévrování.  Učit se na velké jachtě základní manévrování je nesmysl, jen a pouze menší dobře manévrovatelný člun vám poskytne první základy které Vám otevřou cestu ke zvládání větších plavidel.

 4. praktická zkouška – ověření praktických dovedností.   Co Vás čeká?   odkaz zde: https://plavebniurad.cz/dok-os/osnova-overeni-praktickych-dovednosti  

 5. Plně Vás připravíme  teoretickou zkoušku dle přihlášky a termínů stanovených Státní plavební správou ( Uchazeči skládají zkoušku v úřadovně plavebního úřadu ve SPORTOVNÍM PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU)

Teoretická příprava (přednášky) kpt. Milan Mařík   

Během 4  školících dní plně profesionální teoretické přípravy Vás provede kpt. Milan Mařík , pod jeho vedením získáte potřebné a toliko důležité znalosti k bezpečnému vedení plavidla. Naši absolventi vám s úsměvem potvrdí že teoretická příprava pod vedením kpt.Maříka je nezapomenutelnou zkušeností. Uchazečům je předáno maximální množství velmi cenných informací ,aby úspěšně získaly oprávnění k vedení lodi a na řece pak byli jako doma. Bude nám pak velkou ctí, pokud se s Vámi na řece a hodnotit jak Vám to na řece jde.   Přednášky probíhají vždy v průběhu víkendů a výcvik na lodi individuálně dle domluvy.

 teoretická příprava:

 • vnitrozemská plavba  řeky a jezera

 • mezinárodní plavba v zahraničí  moře a přímořská plavba.

 • plavba na moři a meteorologie             pravidla plavby :  motorové plavidlo   /   plachetnice  

Praktický výcvik – 

Při  lekcích pod vedením zkušeného kvalifikovaného  instruktora získáte první zkušenosti a  dovednosti k vedení plavidla. Pokročilí uchazeči si při výcviku zdokonalí své dovednosti. Praktický výcvik probíhá především v okolí přístavu a plavební komoře v Hluboké nad Vltavou a na navazujícím úseku plavební cesty. Jeho náplní je:

 • Seznámení s plavidlem
 •  příprava před plavbou – povinnosti a povinná výbava
 • základní rozdělení plavidel podle  jejich vlastností a dovedností.
 • základy řízení ( vedení) plavidla a jejich odlišnosti v manévrování.
 • praktická část plavby – odplouvání ,přistávání, manévrování kotvení, vyvazování. plavba ve výtlaku , plavba v přechodovém, režimu manévrování na stojaté i tekoucí vodě , provádění obratů

 • plavební komora seznámení s povinnostmi a pravidly v plavební komoře (příprava, vplutí, vyvázání, vyplutí)

Výcvik je zakončen praktickou zkouškou dle individuální domluvy. Max. počet osob na palubě 3 + 1 instruktor.

Výcvik a praktickou zkoušku lze absolvovat individuálně v průběhu celé plavební sezóny (tj. duben až říjen).

Místo výcviku lze po domluvě individuálně přizpůsobit, případně může být změněno v důsledku nepříznivých plavebních podmínek.

Praktický výcvik pro neomezené plachty   ANO – Třeboň rybník Svět  lektor kpt Novotný

Administrace a vedení kurzu 

ing. Hanka Machartová – tel: 776702448

email: hanka.machartova@gmail.com

Aktuální informace k námi pořádanému kurzu VMP  pro rok 2023

Jarní kurz 

 
základní informace str.1
základní informace str. 2
základní informace str.3