Kurz vůdce malého plavidla

Obecné informace o našich nabízených kurzech včetně kontaktů na naše instruktory

Kurz vůdce malého plavidla - VMP

Získejte opravnění k řízení lodi v našich i mezinárodních vodách. Ať už jste rybář, milovník vody či vodních sportů anebo hasič, v našem kurzu "Vůdce malého plavidla" získáte potřebné znalosti a dovednosti.
MachartMarine.cz
David Machart

Průkaz vůdce malého plavidla

 

Je mezinárodně platným průkazem pro plavbu s malým plavidlem plavidlo do 20m délky a max 12 osob na palubě) nejen v České republice, jeho platnost je v rámci mezistátních úmluv platným dokladem po celém světě v rámci dané kvalifikace. 

 • v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií).
 • v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).

Dále se se oprávnění rozděluje:

 • Oprávnění M – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – Teoretická i praktická zkouška
 • Oprávnění M20 – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW – pouze teoretická zkouška.
 • Oprávnění M24 tato kategorie má zvláštní postavení – vedení rekreačního plavidla sdélkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v ČR, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
 • Oprávnění S – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – Teoretická i praktická zkouška
 • Oprávnění S20 – vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 – pouze teoretická zkouška.

Veškeré náležitosti a podmínky pro získání naleznete na webových stránkách plavební správy ZDE

Průběh a obsah kurzu

 1. Kompletní administrativa od poradenství až po kompletní vyřízení spojených se získáním kvalifikace (podání přihlášky, žádosti, aj.)

 2. Teoretická příprava (přednášky) – 5 plnohodnotných  odborných přednášek  s profesionály vč. získání studijního materiálu

 3. Praktický výcvik – přednáška o lodích a jejich rozdílech v plavebních vlastnostech, péče a údržba, plavba v praxi , výcvik na lodi , přístav a manévrování v praxi, plavební komora a proplouvání v praxi.  

 4. praktická zkouška – ověření praktických dovedností.  David Machart – osoba pověřená plavebním úřadem 

 5. Plně Vás připravíme  teoretickou zkoušku dle přihlášky a termínů stanovených Státní plavební správou ( Uchazeči skládají zkoušku v úřadovně plavebního úřadu ve SPORTOVNÍM PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU)

Teoretická příprava (přednášky)

Během 4 – 5 školících dní plně profesionální teoretické přípravy získáte potřebné a toliko důležité znalosti k bezpečnému vedení plavidla. Uchazečům předáme maximální množství cenných informací ,aby úspěšně získaly oprávnění k vedení lodi.  Přednášky probíhají vždy v průběhu víkendů a výcvik na lodi individuálně dle domluvy.

 teoretická příprava:

 • vnitrozemská plavba  řeky a jezera

 • mezinárodní plavba v zahraničí  moře a přímořská plavba.

 • plavba na moři a meteorologie             pravidla plavby :  motorové plavidlo   /   plachetnice  

 • zdravověda

Praktický výcvik

Při  lekcích pod vedením zkušeného kvalifikovaného  instruktora získáte potřebné znalosti a  dovednosti k obsluze plavidla. Pokročilí uchazeči si při výcviku zdokonalí své dovednosti. Praktický výcvik probíhá především v přístavu a plavební komoře v Hluboké nad Vltavou a na navazujícím úseku plavební cesty. Jeho náplní je:

 • Seznámení s plavidlem
 •  příprava před plavbou – povinnosti a povinná výbava
 • základní rozdělení plavidel podle  jejich vlastností a dovedností.
 • základy řízení ( vedení) plavidla a jejich odlišnosti v manévrování.
 • praktická část plavby – odplouvání ,přistávání, manévrování kotvení, vyvazování.

 • plavba ve výtlaku , plavba v přechodovém režimu

 • manévrování na stojaté i tekoucí vodě

 • provádění obratů

 • plavební komora seznámení s povinnostmi a pravidly v plavební komoře (příprava, vplutí, vyvázání, vyplutí)

Výcvik je zakončen praktickou zkouškou dle individuální domluvy. Max. počet osob na palubě 3 + 1 instruktor.

Výcvik a praktickou zkoušku lze absolvovat individuálně v průběhu celé plavební sezóny (tj. duben až říjen).

Místo výcviku lze po domluvě individuálně přizpůsobit, případně může být změněno v důsledku nepříznivých plavebních podmínek.

Zkoušky

Teoretické zkoušky ( testy na PC ) pořádá Státní plavební správa v předem stanovených termínech. Přístav  Hluboká nad Vltavou služebna plavebního úřadu,  Praze, Přerově a Děčíně. Místo lze zvolit individuálně v době administrativní přípravy žádosti.

Teoretická zkouška probíhá ve formě testu (resp. testů) pomocí počítače.

Praktická zkouška probíhá individuálně dle výše uvedených informací.

Cena kurzu

 • cena kurzu v rozsahu M20, S20, oblast I, oblast C: 3 500,-  (přednášky, administrativa, stud. materiály)

 • cena kurzu v plném rozsahu (kategorie M, S20, oblast I, oblast C): 7 000,- 

Cena je složena z:

 • praktická část (výcvik, zkouška) 3 500,- 

 • teoretická část (přednášky, administrativa, stud. materiály) 3 500,- 

 • V případě plátců DPH  je částka + 21% DPH

 UŽITEČNÉ A PRAKTICKÉ ODKAZY NA STRÁNKY PLAVEBNÍHO ŮŘADU
WWW.PLAVEBNIURAD,CZ