Kotviště Týn nad Vltavou – Na Brodech

Vývaziště - Týn nad Vltavou na Brodech

Vývaziště v Týně nad Vltavou na Brodech  se nachází  na pravém břehu Vltavy za železným historickým mostem.  Tento úsek určený pro kotvení lodí za pomoci plovoucích můstků.

Vlastníkem a správcem tohoto téměř 400 m prostoru je povodí Vltavy s.p.   kotvení lodi je zde povoleno jen na základě  platné smlouvy.   Pro kotvení lodi je nutné plovoucí vyvazovací zařízení, Profil břehu není přizpůsoben pro přímé kotvení plavidel.